درباره ما

 
امروزه با پیشرفت همه جانبه جوامع، دامنه فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به خارج از مرزها کشیده شده و حضور دانشجویان، تولید کنندگان و فعالین اقتصادی و فرهنگی در سطح جهانی، نیاز به وجود خدمات بین‌المللی در جهت تسهیل و تسریع فعالیت‌ها را بوجود آورده که انجام این خدمات موجب بهبود هر چه بیشتر کیفیت این فعالیتها می‌شود.
خدمات بین المللی سرافراز با مدیریت دکتر مهدی سرافراز، آماده ارائه هرگونه خدمات بین المللی اعم از مالی، شرکتی، تابعیتی، مسافرتی، مهاجرتی و سایر موارد مربوط می باشد.
این آژانس با دراختیار داشتن کارشناسان توانا و تیم مجرب مراحل اداری را تسهیل کرده و گام به گام در کنار متقاضیان عزیز برای رسیدن به هدف دلخواه آنان خواهند بود.
 خدمات بین المللی سرافراز در مشاوره و ارائه کلیه خدمات ارزی و بین‌المللی اعم از exchange,finance و تامین اعتبار ارزی در داخل و خارج از کشور در خدمت تولید کنندگان و بازرگانان عزیز مباشند.
توسعه
81%
طراح
100%
بازار یابی
70%
پشتیبانی
90%